Prírodne Slamky

Spolu môžeme urobiť zmenu. Aj najmenšia zmena, ak sa vynásobí miliardami, môže mať obrovský vplyv. Tak prečo nezačať tým, že začneme používať 100% prírodne slamky alebo aj poháre?

 

Prejdite na ekologické a úsporné slamky!

 

Je čas na zelenšiu generáciu a podobné nápady sú práve tam. Prečo sa teda nevzdať plastových alebo papierových slamiek na jedno použitie? Závislosť ľudstva na plastoch poškodzuje našu planétu, znečisťuje naše oceány, poškodzuje biotopy a ekosystémy. To nás všetkých ovplyvňuje v globálnom meradle. Sme presvedčení, že zvyšovanie povedomia a poskytovanie alternatív vedie k zmenám. Buď aj „TY“ takou zmenou už dnes a podporuj svet bez plastov s nami!

 

Malá zmena pre veľké výsledky!