Reklamačný poriadok

Ak chcete tovar zakúpený v internetovom obchode www.ekomahaus.sk reklamovať, je lepšie, ak nás vopred informujte. Reklamovaný tovar zašlite spolu s dokladom o úhrade tovaru a popisom vady na adresu:

Ekomahaus, Šumperská 42/21, 971 01 Prievidza.

Reklamovaný tovar nám neposielajte na dobierku.

Za relevantný dôvod vrátenia tovaru nepovažujeme opotrebovanie tovaru používaním a nevhodným zaobchádzaným, ktorým sa prirodzene mení vzhľad výrobku. Predávajúci sa zaväzuje informovať kupujúceho do 3 pracovných dní od prijatia reklamácie o oprávnenosti reklamácie a o postupe vybavenia.
V prípade oprávnenej reklamácie sa predávajúci zaväzuje reklamáciu vybaviť do 30 dní od jej doručenia.